Kakao Jako Rituál

Kakao Jako Rituál

Vnímáme-li přesah a v uctivosti přistoupíme ke kakau jako k rostlinné medicíně naladíme se na jejího Ducha. Hlavní “postavou” při rituálech je tedy Duch kakaa - Mama Cacao. 

Vše záleží na ladění a vztahu průvodce a Ducha kakaa. Průvodce by měl být dostatečně otevřen vedení, kterým ho kakao vede. 

Následující kroky, které ceremonií vedou jsou různé, pokud je průvodce jógovým mistrem, může spojit jógu s kakaem, zpěv s kakaem, meditaci s kakaem, veškeré nástroje jsou vítány.

Samotná příprava kakaa by měla probíhat rituálně, v naladění, vědomě. 

Průvodce kakao připravuje a vaří se záměrem a čistou energií. 

Kultivuje vědomou praxi, aby byl schopen v čisté energii, vytvořit to pravé prostředí. 

Bezpečný prostor, který je základní komoditou každé duchovní praxe ve sdíleném prostoru s ostatními. 

Součástí rituálu mohou být hlubší ponory účastníků, mohou se otevřít hlubinná témata a je důležité, aby průvodce byl na cestě svého duchovního růstu a vědomě tedy přistupuje k ceremonii.

Důležitá je příprava, péče během rituálu a také po něm. 

Základem je tedy mít kvalitní zdroj kakaa, nabýt vědomí odkud kakao pochází, z jakých zdrojů, jak je zpracováno, být v úzkém spojení s farmou, šamany, lidmi, kteří dávají celý proces rituálního kakaa do chodu. 

Nejlépe, aby průvodcem byl zkušený jedinec, ať již je sám klasifikovaným průvodcem rituálního kakaa či podobně laděné hluboké práce (terapeut, vedení hlubinných průchodů, lektor jógy, šaman, léčitel). 

Důležité je otevřít ceremonii a také ji uzavřít. 

Co se během ceremonie tvoří je na Kakau, průvodci a vlně účastníků. Součástí může být jóga, tanec, meditace, muzikoterapie, masáž, léčení hlubokých traumat a bloků, skupinový obřad, individuální péče.

Kakao se připravuje se záměrem, při jeho přípravě by měl být průvodce přítomen, naladěn a kakaovou přípravu včetně vaření, chystání prostoru, naladění energie, vytvoření bezpečného prostoru a příjemné atmosféry pro účastníky a také pro sebe. Rituální kakao popíjíme se záměrem ve skupině a nebo také o samotě. Podporuje náš duchovní růst a osobní praxi, pokud k němu takto přistupujeme. 

Zvlášť důležitý je setting a set up, kdy vědomě pracujeme se záměrem vycházejícím ze Srdce. 

Kakao pracuje s kardiovaskulárním nervovým systémem a jeho Duch nám otevírá dveře k tématům na Srdci uložených. 

Kakaová cesta je zasvěcením čisté lásky a pracuje jak s průvodcem, tak účastníky k nejvyššímu potenciálu projevení se 🤎

Každá ceremonie je jiná podle naladění účastníků, prostoru i samotného Kakaa.

Zpět na blog